Послуги

 1. Консультація та допомога, Замовнику очисної споруди, при зборі вихідних даних, необхідних для проектування.

  Наведений нижче перелік є рекомендованим, але краще необхідність одержання конкретних документів визначити на безкоштовній консультації у нашого спеціаліста.

  Перелік документів:
  • "Завдання на проектування" - складається спільно Замовником і Проектувальником.
  • Вихідні дані для проектування ОС - складається спільно Замовником і Проектувальником.
  • Кадастровий план.
  • Право власності на землю.
  • Рішення виконавчого органа місцевого самоврядування про надання дозволу на проектування.
  • Висновки СЕС по будівництву або реконструкції очисної споруди.
  • Протокол сертифікованої лабораторії про склад і показники стічних вод на вході в станцію очистки, або подати розрахункові параметри стічних вод.
  • Наявні топографічні плани в масштабах: М 1:500, М 1:2000.
  • Наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних вишукувань.
  • Архітектурно-планувальне завдання на проектування.
  • Наявні містобудівні планувальні матеріали, проекти детального планування і забудови, генеральні плани, схеми генерального плану промвузлів (промрайонів) або рішення територіальної організації з нанесенням межі ділянки, визначеної для проектування.
  • Технічні умови (ТУ) на приєднання майбутнього об'єкта до інженерних мереж і комунікацій зі строками їх дії не менше нормативної тривалості проектування і будівництва.
  • Технічні умови зацікавлених організацій, у тому числі Державної інспекції з енергозбереження.
  • Дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
  • Наявні матеріали про існуючу забудову (обмірювальні креслення, технічні дані) і зелені насадження.
  • Відомості про наявність і технічний стан: підземних споруджень, підземних і наземних комунікацій, інформація про кабелі державного значення.
  • Акти про фізичне чи моральне зношування будівель, рішення органів місцевого самоврядування про знесення будинку і спорудження, зелені насадження, що підлягають зносу.
  • Дані для розробки рішень по організації будівництва (за необхідності). Інформація про забезпечення будівництва.
  • Дані про види застосовуваного палива.
  • Для виконання проектних робіт з реконструкції - висновки про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність переносу діючих інженерних мереж і комунікацій.
  • Довідка про величини фонових концентрацій видане державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.
  • Довідка з гідрометеорологічної станції про кліматичну характеристику
  • Публікація заяви про екологічні наслідки в ЗМІ

  Примітка. Конкретний перелік вихідних даних, що надаються Замовником, затверджується і фіксується під час підписання договору (контракту).

 2. Виготовлення робочого проекту будівництва ОС.

  Робочий проект – сукупність креслень, що дозволяють під час будівельно-монтажних робіт максимально наблизити бажане до дійсного, він є чіткою інструкцією для виконробів, яка відповідає на споконвічні питання «що», «як» і «де» у рамках конкретного об’єкта, що проектується.

  Склад робочого проекту:
  1. Генеральний план території будівель споруд чи комплексів.
  2. Архітектурна частина.
  3. Конструктивна частина.
  4. Опалення.
  5. Вентиляція.
  6. Водопровід і каналізація.
  7. Електротехнічна частина електроустаткування.
  8. Блискавкозахист.
  9. Внутрішньомайданчикові інженерні мережі.
  10. Внутрішньомайданчикове освітлення.
  11. Технологічна частина.
  12. Спеціальна частина ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище).
  13. Спеціальна частина ГДС (гранично допустимі скиди)

  Примітка. Склад документації може змінюватись відповідно до технічного завдання на проектування.

 3. Поставка технологічного обладнання.
 4. Монтаж технологічного обладнання.
 5. Загально-будівельні роботи згідно з проектом.
 6. Сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування.
© 1992-2021 Prima-Servis LTD. | Мапа сайту